Lagervaror skickas samma dag
Kundservice +46 4 064 504 29

Handelsvillkor

Smedevej 16C
7430 Ikast
Danmark

Cvr. Nr.: 32308074

Telefon: +46 406 450 429

E-mail: info@smvkt.se

Handel och leveransvillkor företagskunder

S.M Verktyg ApS (Smvkt). CVR. Nr.: 32308074.

Priser

Priser på hemsidan visas alltid inklusiv moms.
Alla priser är exklusiv frakt, emballage, och ev. expeditionskostnader. Alla priser är dagspriser och gällande på beställningsdagen. Smvkt har rättigheter att löpande och utan varsel, ändra priser och erbjudande, så länge inget annat är skriftligt avtalat.

Erbjudande

Varje erbjudande är föremål för mellanförsäljning. Såvida inget annat uttryckligen överenskommit är erbjudande endast giltig för godkännande max 30 dagar från erbjudandedatum. Smvkt tar inte ansvar för innehåll i kataloger, broschyrer och annan information från Smvkt ́s leverantörer.

Orderbekräftelse och godkännande

Köparens order och beställning är bindande. Köpare har efter registrerad order till säljare, inte rätt till ändring eller annullering. Om Smvkt trots det ovannämnda godkänner en ändring eller annullering är köparen skyldig att betala omkostnader som följer. Avtal om ändringar eller tillägg av det ursprungliga avtalet är inte bindande för Smvkt utan skriftlig bekräftelse från Smvkt.

Dokumentation och vägledning

Om det finns produktbeskrivning och användarguide på produkten kommer den att skickas med från oss. Om du behöver ytterligare information eller råd är detta endast en vägledning.

Betalning, äganderätt och säkerhet

Om köparen har ett konto hos Smvkt gäller villkoren för betalning som finns på köparens egna konto. Sista betalningsdag anges på faktura. Förfallodatum utgår efter det angiva leveranstidspunkt, oavsett om leverans inte kan ske enligt det som är avtalat. Om betalning inte kommer in i tid, eller om förutsättningarna för den kredit som är avtalat ändras väsentligt, är Smvkt berättigad att stoppa alla ytterligare leveranser till köpare, oavsett om leveranserna är inbördes relaterade till varann. På förfallna fakturor tillkommer ränta och moms enligt räntelagen, såvida inte en annan räntesats följer eller är avtalat. Dröjsmålsränta och eventuella avgifter förfaller till betalning omedelbart, och betalas in före alla andra skulder på de aktuella betalningarna. Smvkt förbehåller äganderätten av produkterna oavsett om leverans har skett, tills hela beloppet är inbetalt och eventuella ränta och påminnelseavgifter är betalt. Smvkt förbehåller rätten att alltid i samband med, eller vid ett ingått avtal, att säkra sig betalning, fraktkostnad, ränta och andra kostnader. I händelse av att betalning inte sker i tid, har Smvkt rätt att skicka vidare till inkasso utan varsel. Köpare är skyldig att betala de inkassokostnader som fastställs av inkassoföretaget. Smvkt förbehåller rätten att helt eller delvist överföra fodringar mot köpare till tredje part utan ett samtycke från köparen.

Returvaror

Smvkt tar inte emot returvaror. Om det, trots det ovannämnda, särskilt har avtalats att Smvkt tar retur, ska varorna vara oanvända, såväl i defekt skick som i original och obruten förpackning, och i samma skick som försäljningstillfället. Kundspecifika och anskaffningsvaror är inte möjligt att skicka retur. Smvkt krediterar godkända varor med en fast returavgift. Avdraget görs på summan av samtliga varor som har returneras för att täcka avgifter och omkostningar.

Reklamation

Alla varor täcks av 12 månaders garanti. Det är viktigt att du reklamerar snarast efter att felet på varan har visat sig. När vi har fått din reklamation kommer vi att behandla den. Om den blir godkänd får du besked om varan kommer at repareras, få en ersättningsvara eller återbetalning beroende på den specifika situationen. Reklamationsrätt gäller inte på felaktig användning, bristfälligt underhåll, eller normal slitning och försämring. Varan skickas till Smvkt i originalförpackning i skyddande emballage, då köparen ansvarar för att vi mottager varan i gott skick. Är reklamationen giltig återbetalas en rimlig fraktkostnad.

Varuprover

Varuprover visar endast färg, storlek och kvalitet generellt. Smvkt ansvarar inte för avvikelser, Såvida inte avvikelserna är betydande.

Garanti

Smvkt har inte självständig garanti på utskickade varor. Köparen samtycker endast till att göra anspråk i enlighed till leverantörsgarantin för en produkt, eftersom Smvkt endast vidarebefodrar information om ev. leverantörsgaranti till köparen.

Leverans

Smvkt levererar till Sverige, Danmark, Finland, Färöarna och Grönland, med aktuell frakt.  Smvkt använder olika transportörer

Beroende på vilken produkt som ska skickas. Detta för att säkerhetsställa leveransen på bästa möjliga vis.

Om ett fast leveransdatum är avtalat, har Smvkt rätt att förlänga tidsfristen i följande fall:

  • Force majure enligt nedanstående punkter.
  • Vid förseningar orsakade av leverantörs, transportör eller andra tredje parter.
  • Vid försening av kreditprövning.
  • Väder och klimatpåverkan.
  • Arbetskonflikter oavsett orsak
  • Offentliga förbud eller förbud som inte Smvkt  har förutsett vid ett ömsesidigt avtal.

Om Smvkt har en överenskommelse om leverans på köparens adress eller en annan plats som har angivits av köpare, levererar Smvkt varorna så nära som möjligt, utan att det ska vara en risk att köra fast eller skada fordonet och dess omgivningar. Köpare är skyldig att det finns hjälp att tillgå för avlastning om det behövs. Om köparen inte har uppfyllt kravet har Smvkt rätt till att (inte skyldig) att ställa av varorna. En leverans betraktas som korrekt när det placeras på köparens angivna plats, genom köparens signatur och/eller scanning av fraktsedel. Chaufförens fraktsedel anses som giltig dokumentation vid leverans.

Köparen ska stå för alla kostnader som uppstår till följd av att man inte kan ta emot varorna på den angivna platsen, eller om köparen nekar mottagning av varor.

Undersökningsplikt och reklamation

Köparen ska omedelbart efter mottagit sina varor, undersöka varorna innan det tas i bruk. Detta för att säkerhetsställa att det är rätt antal, korrekta varor, och att färg och nyans är rimliga. Avviker varorna med brister och fel, eller i antal som man fastställt när man undersökt varorna, ska köpare omedelbart eller inom 5 dagar efter mottagning av varor, kontakta Smvkt för att detta ska godkännas. Varor kan inte reklameras enligt ovanstående efter 5 dagar. Köpet anses då vara korrekt och utan fel och brister. Vid transportskada, som blir upptäckt vid överlämnande från transportör är köpare skyldig att meddela transportör och få det noterat på sin fraktsedel där beskrivning finns på synliga fel och brister.

Force majure

I händelse av att leverans förhindras eller försenas av en anledning som ligger utanför Smvkt ́s händer, arbetstvist, driftstörningar, transportproblem eller en tredje parts tvist, inklusiv leverantör och tillverkare, kan Smvkt skjuta upp leverans helt/delvis eller annullera köparens beställning genom att meddela köpare så snart som möjligt.

Begränsning av ansvar och transport mot säljarens leverantörer

Smvkt har inte ansvar, oavsett oaktsamhet omfatta böter, driftstop, förlust av vinst, tid eller en annan förlust . Oavsett om den stöds av normala ersättningsregler eller av andra skäl. Om Smvkt ́s leverantör eller annan tredjepart har ett ansvar gentemot Smvkt, gällande förseningar eller brist, är Smvkt villig, om det är möjligt att tillhandahålla köparen transport i anspråk mot leverantör eller tredjepart.

Tvister

Varje tvist som uppstår mellan parterna ska avgöras genom en skiljedom, medmindre inte Smvkt beslutar att tvisten ska lösas hos domstolen. All tvister ska lösas i enlighed med försäljning och leveransvillkor för företagskunder, och dansk lag. Om ärenden ska lösas genom skiljedomare, skall skiljedomsrätten upprättas efter reglerna §47 i AB 18. Om ärendet avgörs av vanlig domstol skall den göras på Smvkt ́s huvudkontor, oavsett var köparen bor eller håller till.

Ikraftträdande

Handelsvillkoren träder i kraft den 1/10 2019 och gäller för det beställningar som mottagits från och med detta datum.

Produktet blev tilføjet til din kurv.

Vis kurven
Cart
Close

Inga produkter i varukorgen.